Folkeindsamling for Doktorparken

Indsamlingen til den mere end 100 år gamle bypark er nu slut. Siden den 20. februar er det blevet til over 90.000 kroner, som skal være med til at skabe et nyt grønt samlingssted i parken.

For at imødekomme et stort ønske fra mange i Randers om at gentænke den mere end 100 år gamle Doktorpark til et nyt grønt samlingssted, har Randers Kommune lavet et udviklingsprojekt for parken. Som en del af projektet blev der i februar sat gang i en folkeindsamling. Formålet har, foruden at imødekomme det folkelige ønske, været at få afprøvet en ny måde at lave kommunale projekter på.

Indsamlingen er nu slut, og flere end 125 bidragsydere, heri blandt mange familier, virksomheder og foreninger, har i alt doneret 90.760 kr. Randers Kommune sender en stort tak til alle, der bakker op om projektet.

Tak- for opbakning og støtte til Doktorparken

Beløbet vil sammen med kultur- og fritidsafdelingens egne midler gå til at skabe en ny moderne fuglevoliere med fokus på fuglenes trivsel i naturlige omgivelser, hyggelige rum til samvær, leg og bevægelse, samt fortællinger om fugle, natur og parkens historie. Hertil kommer en fælles bygning med toiletter og lokaler, som foreninger, dagtilbud, skoler og interesserede kan benytte. Intentionen med det nye grønne samlingssted er at skabe rammer for, at randrusianere i alle aldersgrupper kan hygge sig i inspirerende omgivelser tæt på naturen. Italesættelsen af Doktorparken som et grønt samlingssted har ført til en større interesse for at låne parken til arrangementer.

Nedrivningen af den gamle fuglevoliere og velfærdsbygning er lige påbegyndt, og etableringen af nye sker i løbet af maj og juni, og i samme periode opføres den nye legeplads. Fuglene kommer tilbage i Doktorparken inden sommerferien, og den gentænkte Doktorpark bliver indviet til september.

Fuglene fra volieren er fortsat på hotel hos Produktionsskolen Mimers Brønd. Lokale fugle- og fjerkræsforeninger vil sammen med Mimers Brønd og Kultur og Fritid indrette den nye voliere, inden fuglene kommer tilbage til parken. 

Vis andre at du har støttet:

Hent profil-logo til din facebook-side og vis at du støtter Doktorparken

*Hent logoet ned på din PC, tablet eller smartphone og brug det som dit profilfoto på Facebook for at vise at du støtter projektet.

Tak for din støtte